Αυτό επιτυγχάνεται  με πολλούς τρόπους όπως:

 • Σαφή συγκατάθεση του ατόμου για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.
 • Ευκολότερη πρόσβαση του στα προσωπικά του δεδομένα.
 • Δικαίωμα εναντίωσης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης.

Η Συμμόρφωση – προσαρμογή με το ΓΚΠΔ προϋποθέτει τα ακόλουθα βήματα:

 1. Ενημέρωση  των υποχρεώσεων  του υπεύθυνου επεξεργασίας που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ – GDPR.  
 2. Καταγραφή της ροής προσωπικών δεδομένων μέσα στην επιχείρηση αλλά και των εξερχόμενων / εισερχόμενων ροών από/προς τρίτους.
 3. Διάγραμμα ροής προσωπικών Δεδομένων.
 4. Διάγραμμα Εμπλεκομένων ( Εργαζομένων, συνεργατών κλπ ) με την καταγραφή / επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
GDPR

Αναλυτικά:

 1. Ενημέρωση  των υποχρεώσεων  του υπεύθυνου επεξεργασίας που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ – GDPR. 
 2. Καταγραφή της ροής προσωπικών δεδομένων μέσα στην επιχείρηση αλλά και των εξερχόμενων / εισερχόμενων ροών από/προς τρίτους.
 3. Διάγραμμα ροής προσωπικών Δεδομένων.
 4. Διάγραμμα Εμπλεκομένων ( Εργαζομένων, συνεργατών κλπ ) με την καταγραφή / επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
 1. Εκπαίδευση – Ενημέρωση για τα νέα δικαιώματα των φυσικών προσώπων για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.
 2. Σύνταξη νέων ή τροποποίηση συμβάσεων με προμηθευτές, πελάτες, εργαζόμενους, υπεύθυνους επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία.
 3. Δημιουργία Αρχείου καταγραφής των προσωπικών δεδομένων της επιχείρησης σε κάθε δραστηριότητα.
 4. Επισήμανση και καταγραφή κενών ασφαλείας της υπάρχουσας κατάστασης μέχρι την πλήρη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ – GDPR.
 5. Εφαρμογή της αρχής της ελαχιστοποίησης προσωπικών δεδομένων αν είναι εφικτό.
 6. Εκτίμηση αντίκτυπου αν είναι απαραίτητο (μόνο σε ιδιαίτερα προσωπικά δεδομένα).
 1. Συγγραφή – καταγραφή πολιτικών ασφάλειας (clean desk, strong password κλπ)
 2. Σχέδιο Ασφάλειας πληροφοριών  (data eraser, backup κλπ)
 3. Σχέδιο ανάκαμψης  (restore to normal operation)
 4. Καταγραφή των μέτρων για την απόδειξη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
 5. Εφαρμογή κρυπτογράφησης στα προσωπικά δεδομένα με την μέγιστη ασφάλεια του αλγορίθμου κρυπτογράφησης   SHA-512.
 6. Υλοποίηση ψευδωνυμοποίησης αν είναι δυνατόν.
 1. Προσαρμογή στον ΓΚΠΔ των μεθόδων αποθήκευσης του φυσικού αρχείου.
 2. Συγγραφή πολιτική ασφάλειας ως γενικότερης πολιτικής της επιχείρησης.
 3. Σχέδιο Φυσικής ασφάλειας προσωπικών δεδομένων.
 4. Σχέδιο αποκατάστασης φυσικού αρχείου μετά από καταστροφή.
 5. Καταγραφή Οργανωτικών και τεχνικών μέτρων φυσικής ασφάλειας που υλοποιήθηκαν για την συμμόρφωση ως προς τον ΓΚΠΔ – GDPR.
 1. Εκπαίδευση για τον ΓΚΠΔ του προσωπικό σας σε συνεργασία με μεγάλο ΚΕΚ της πόλης.

Πώς μπορούμε να σας Βοηθήσουμε με το ΓΚΠΔ – GDPR:

Η ομάδα μας απαρτίζεται από άριστα καταρτισμένους επαγγελματίες, Οικονομολόγους, Πληροφορικούς και Νομικούς με Πιστοποιημένη γνώση στο Νέο ΓΚΠΔ και μπορεί να σας βοηθήσει στη Πλήρη συμμόρφωση με το Νέο κανονισμό.

  Πληκτρολογήστε από κάτω αυτό το κωδικό: captcha