Η ψηφιακή υπογραφή για μηχανικούς είναι απαραίτητη σε πολλές διαδικασίες του επαγγέλματος του Μηχανικού.

digital signature mechanical

Ψηφιακή υπογραφή για μηχανικούς

Η ψηφιακή υπογραφή απευθύνεται σε μεγάλο φάσμα επαγγελματικών κατηγοριών όπως Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Αγρονόμους, Γεωλόγους, Χαρτογράφους, Πολεοδόμους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Τοπογράφους που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά έγγραφα και συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.

Που είναι απαραίτητη η ψηφιακή υπογραφή για μηχανικούς;

  • Η ψηφιακή υπογραφή αντικαθιστά τη φυσική σας υπογραφή σας στον ηλεκτρονικό κόσμο. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή σας υπογραφή για την υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας ή σύμβασης.
  • Είναι υποχρεωτική για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου που διενεργούνται μέσω της πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων).
  • Επιπρόσθετα η χρήση ψηφιακής υπογραφής είναι υποχρεωτική για του Μηχανικούς τοπογράφους κ.α. για την ανάρτηση τοπογραφικών διαγραμμάτων στο e-Κτηματολόγιο (ΦΕΚ 136/28-7-2016).
  • Επίσης απαιτείται η έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού και η ανάρτηση του στην ειδική σελίδα του Τ.Ε.Ε., ώστε να είστε πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος e-Άδειες (ΦΕΚ 3136/Β/31-07-2018).

Τι μπορούμε να κάνουμε για σας;

  1. Την προμήθεια του ΕΔΔΥ (ΑΔΔΥ) SafeNet eToken 5110 που λειτουργεί με την υποδομή δημοσίου κλειδιού του ΕΡΜΗ και που αποτελεί το κορυφαίο της αγοράς(και ένα από τα τρία εγκεκριμένα ΕΔΔΥ από την ΑΠΕΔ).
  2. Την καθοδήγηση με έγγραφες οδηγίες που θα σας αποσταλούν στο email σας για την υποβολή του αιτήματος έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού, ηλεκτρονικά, στην Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) και της αντίστοιχης αίτησης στο Κ.Ε.Π. της περιοχής σας.
  3. Την Προετοιμασία του ΕΔΔΥ στο χώρο μας, σε ειδικά διαμορφωμένους υπολογιστές για την αρχική έκδοση της υπογραφής*.
  4. Αποστολή του συνδέσμου για το Λογισμικό Εγκατάστασης (Drivers) και την εφαρμογή ανάγνωσης/εγγραφής της υπογραφής σας στο ΕΔΔΥ χωρίς υποχρέωση ανανέωσης.
  5. Αποστολή του ΕΔΔΥ (USB Token SafeNet 5110) και απλών οδηγιών (με courier) για την εγκατάσταση των απαραιτήτων προγραμμάτων και πιστοποιητικών.
  6. Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση ή και απομακρυσμένη πρόσβαση στον Υπολογιστή σας για την εγκατάσταση των απαραιτήτων προγραμμάτων και πιστοποιητικών (2 ωρών).

Αξία Υπηρεσίας 130€

*Κατόπιν ειδικής συμφωνίας μπορεί να γίνει με ειδικό λογισμικό απομακρυσμένα από εσάς έτσι ώστε να μην χρειαστεί να μας κοινοποιήσετε τους κωδικούς εισόδου σας στο ERMIS Επίσης η ΑΠΕΔ Αναβάθμισε τις υπηρεσίες της και τα ψηφιακά πιστοποιητικά που εκδίδονται από τούδε και στο εξής από την υπάρχουσα Αρχή Πιστοποίησης θα έχουν χρονική διάρκεια ενός έτους.