Σας προμηθεύουμε με ΕΔΔΥ (USB eToken) για την δημιουργία και διασφάλιση της ψηφιακής σας υπογραφής, επιλέγοντας το SafeNet eToken 5110 που αποτελεί το κορυφαίο της αγοράς(και ένα από τα τρία εγκεκριμένα ΕΔΔΥ από την ΑΠΕΔ) .

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση της ψηφιακής υπογραφής στο ΕΔΔΥ σας.

Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη για την εγκατάσταση των πιστοποιητικών σας που λαμβάνετε μέσω της πύλης Ερμής επί τόπου ή απομακρυσμένα.

Αναλαμβάνουμε την παραμετροποίηση των εργαλείων όπως το DC Adobe Acrobat Reader, Jsign και xolidosign για την χρήση της ψηφιακής σας υπογραφής, καθώς και την εκπαίδευσή σας για την χρήση των εργαλείων.

Ειδική προσφορά για Μηχανικούς

Μπορείτε να επιλέξετε το είδος τις υπηρεσίας που θα λάβετε:
Προσφορά Νο1 ΕΔΔΥ Only
1. Αποστολή του ΕΔΔΥ (USB Token SafeNet 5110 cc) με οδηγίες για την εύκολη εγκατάσταση και χρήση του.
2. Αποστολή του συνδέσμου για το Λογισμικό Εγκατάστασης (Drivers) και την εφαρμογή ανάγνωσης/εγγραφής της υπογραφής σας στο ΕΔΔΥ χωρίς υποχρέωση ανανέωσης.
Αξία Υπηρεσίας 50€ + ΦΠΑ
Προσφορά Νο2 PreInstall
1.Αποστολή με email οδηγιών και αποστολή της ΥΔ που θα καταθέσετε στα ΚΕΠ.
2. Προετοιμασία του ΕΔΔΥ στο χώρο μας.
3. Εγκατάσταση της Ψηφιακής σας Υπογραφής στο ΕΔΔΥ.
4.Αποστολή του συνδέσμου για το Λογισμικό Εγκατάστασης (Drivers) και την εφαρμογή ανάγνωσης/εγγραφής της υπογραφής σας στο ΕΔΔΥ χωρίς υποχρέωση ανανέωσης.
5. Αποστολή του ΕΔΔΥ (USB Token SafeNet 5110 cc)  και απλών οδηγιών (με courier) για την εγκατάσταση των απαραιτήτων προγραμμάτων και πιστοποιητικών.
Αξία Υπηρεσίας 100€ + ΦΠΑ
Προσφορά Νο3 Remote
1.Αποστολή με email οδηγιών και αποστολή της ΥΔ που θα καταθέσετε στα ΚΕΠ.
2. Προετοιμασία του ΕΔΔΥ στο χώρο μας.
3. Εγκατάσταση της Ψηφιακής σας Υπογραφής στο ΕΔΔΥ.
4.Αποστολή του συνδέσμου για το Λογισμικό Εγκατάστασης (Drivers) και την εφαρμογή ανάγνωσης/εγγραφής της υπογραφής σας στο ΕΔΔΥ χωρίς υποχρέωση ανανέωσης.
5. Αποστολή του ΕΔΔΥ (USB Token SafeNet 5110 cc) και απλών οδηγιών (με courier) για την εγκατάσταση των απαραιτήτων προγραμμάτων και πιστοποιητικών.
6. Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση ή και απομακρυσμένη πρόσβαση στον Υπολογιστή σας για την εγκατάσταση των απαραιτήτων προγραμμάτων και πιστοποιητικών (2 ωρών).
Αξία Υπηρεσίας 150€ + ΦΠΑ
Προσφορά Νο4 On Site
1.Αποστολή με email οδηγιών και αποστολή της ΥΔ που θα καταθέσετε στα ΚΕΠ.
2. Προετοιμασία του ΕΔΔΥ στο χώρο μας.
3. Εγκατάσταση της Ψηφιακής σας Υπογραφής στο ΕΔΔΥ.
4.Αποστολή του συνδέσμου για το Λογισμικό Εγκατάστασης (Drivers) και την εφαρμογή ανάγνωσης/εγγραφής της υπογραφής σας στο ΕΔΔΥ χωρίς υποχρέωση ανανέωσης.
5. Αποστολή του ΕΔΔΥ ΕΔΔΥ (USB Token SafeNet 5110 cc) και απλών οδηγιών (με courier) για την εγκατάσταση των απαραιτήτων προγραμμάτων και πιστοποιητικών.
6. Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση και Μετάβαση συνεργάτη μας σας στον χώρο σας για την εγκατάσταση των απαραιτήτων προγραμμάτων και πιστοποιητικών (2 ωρών).
Αξία Υπηρεσίας 200€ + ΦΠΑ