Βήματα για την Απόκτηση ψηφιακής υπογραφής

ΠΥΛΗ ΕΡΜΙΣ

Βήμα 1: Ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Πύλης ΕΡΜΗΣ

Η Απόκτηση ψηφιακής υπογραφής είναι εύκολη διαδικασία μέσο της Πύλης ΕΡΜΗΣ.

Η Πύλη ΕΡΜΗΣ www.ermis.gov.gr​ υλοποιεί από τις 9.11.2015 ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει στους πολίτες οι οποίοι έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet, να αποκτούν χωρίς πρόσθετες διαδικασίες πρόσβαση στην Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ.

Οι παλιοί χρήστες που διαθέτουν ήδη κωδικούς πρόσβασης που έχουν εκδοθεί από την Πύλη ΕΡΜΗΣ μπορούν να συνεχίσουν να συνδέονται στην Πύλη με τους κωδικούς αυτούς. Ενναλακτικά, μπορούν να επιλέξουν να συνδεθούν μέσω TAXISnet δημιουργώντας όμως νέο λογαριασμό χρήστη.

Αναλαμβάνουμε την αίτηση έκδοσης ψηφιακής υπογραφής στα ΚΕΠ (Οδηγίες).

Βήμα 2: Μετάβαση σε ΚΕΠ

Θα πρέπει να μεταβείτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (δείτε τις ταχυδρομικές διευθύνσεις των ΚΕΠ της χώρας), όπου θα ταυτοποιηθείτε φυσικά επιδεικνύοντας κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης (για παράδειγμα ταυτότητα ή διαβατήριο).

Απαραίτητα έγγραφα είναι τα εξής:

α) Φωτοτυπία του εγγράφου ταυτοποίησης (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο)

β) Συμπληρωμένη χειρόγραφα και υπογεγραμμένη την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την έκδοση των πιστοποιητικών (Προσοχή στην υπεύθυνη δήλωση ΔΕΝ θα πρέπει να συμπληρωθεί ο Αριθμός σειριακού ΑΔΔΥ έξυπνης κάρτας ή USB token)

ΚΕΠ

Βήμα 3: Όλη την υπόλοιπη διαδικασία θα την ολοκληρώσουμε εμείς. Τηλεφωνήστε μας, η απόκτηση ψηφιακής υπογραφής μαζί μας είναι απλή και γρήγορη διαδικασία.

  1. Προετοιμασία του ΕΔΔΥ στο χώρο μας.
  2. Εγκατάσταση της Ψηφιακής σας Υπογραφής στο ΕΔΔΥ σε ειδικά διαμορφωμένους υπολογιστές για την αρχική έκδοση της υπογραφής.
  3. Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση και Μετάβαση συνεργάτη μας σας στον χώρο σας για την εγκατάσταση των απαραιτήτων προγραμμάτων και πιστοποιητικών.
  4. Εκπαίδευση στην χρήση των προγραμμάτων και στη χρήση της ψηφιακής σας υπογραφής.
  5. Σας παραδίδουμε γραπτές οδηγίες χρήσης των προγραμμάτων χρήσης της ψηφιακής υπογραφής xolidosign και jsignpdf.

Τηλεφωνήστε μας (6944467598) ή επικοινωνήστε μαζί μας με την παρακάτω φόρμα: