Η Ψηφιακή Υπογραφή  ελαχιστοποιεί τους χρόνους μίας διαδικασίας που απαιτεί την αποστολή υπογεγραμμένων εγγράφων από / προς  Ιδιώτες αλλά και προς το Δημόσιο. Η εταιρεία μας με έδρα την Θεσσαλονίκη μπορεί να σας προμηθεύσει τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία εύκολα απλά και οικονομικά. Έτσι όλες οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες να διαθέτουν την δική τους ψηφιακή πιστοποίηση.ψηφιακή υπογραφή στην Θεσσαλονίκη αλλά και όλη την Ελλάδα. Θεσσαλονίκη ψηφιακές υπογραφές

Σχετικό άρθρο από τον αρμόδιο φορέα

Οι ψηφιακές υπογραφές  δίνουν τη δυνατότητα υπογραφής σε ψηφιακά προσωπικά ή εταιρικά έγραφα που στην συνέχεια μπορούν να διακινηθούν μέσω Διαδικτύου, όπου τα πάντα αποστέλλονται και λαμβάνονται εύκολα, γρήγορα και χωρίς κόστος! Τέτοια έγγραφα όπως προσφορές, δικαιολογητικά, βεβαιώσεις κλπ στέλνονται πλέον πολύ πιο εύκολα σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς.

Οι ψηφιακές υπογραφές είναι υποχρεωτική για συμμετοχή επιχειρήσεων σε έργα δημοσίου (πχ. Φορείς Δημοσίου) που υπερβαίνουν τις 60.000 ΕΥΡΩ. Η εταιρεία μας μπορεί να σας προμηθεύσει τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία εύκολα απλά και οικονομικά. Καλέστε μας για να αποκτήσετε την ψηφιακή υπογραφή σας

Ποίοι επαγγελματίες χρειάζονται Άμεσα ψηφιακή υπογραφή

  • Κάθε υπογραφή είναι μοναδική. Σε αντίθεση με τις ιδιόχειρες υπογραφές όπου η υπογραφή ενός φυσικού προσώπου είναι πάντα ίδια. Η ψηφιακή υπογραφή είναι πάντα διαφορετική εκτός και αν τα δεδομένα τα οποία υπογράφουμε είναι ίδια. Έτσι ακόμα και μια μικρή αλλαγή σε ένα έγγραφο θα έχει ως αποτέλεσμα μια εντελώς διαφορετική υπογραφή. Η οποία όμως αναγνωρίζεται ως αποκλειστικά δική μας (η επαλήθευση της γίνεται με το αντίστοιχο δημόσιο κλειδί μας).
  • Οι ψηφιακές υπογραφές προσφέρουν πιστοποίηση της ταυτότητας του υπογράφοντος. Σε αντίθεση με τις ιδιόχειρες υπογραφές όπου η πλαστογράφηση αποτελεί για τους επιτήδειους σχετικά εύκολη υπόθεση. Η δημιουργία μιας έγκυρης ψηφιακής υπογραφής χωρίς την γνώση του ιδιωτικού κλειδιού θεωρείται πρακτικά αδύνατη. Για αυτό το λόγο οι ψηφιακές υπογραφές αποτελούν έναν ασφαλέστερο τρόπο για την πιστοποίηση της ταυτότητας του υπογράφοντος.
ψηφιακές υπογραφές στην Θεσσαλονίκη